699 967 381

 

 

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades, posem a la seva disposició la següent informació:

 

El responsable del tractament de les seves dades és Jordi Monreal Torrella, amb CIF 43690997J i domicili a (08013) Barcelona, c. Diputació núm. 481.

 

L’informem que tractarem les dades que vostè ens faciliti amb la finalitat de contestar la seva sol·licitud d'informació. Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió. No comunicarem les seves dades.

 

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la que van ser recollides.

 

En determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se o sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades; en aquest cas únicament les conservarem per motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat en trametre’ns les seves dades per contactar amb vostè.

Copyright © - Tots els drets reservats.

Design by W3layouts