699 967 381

Qui som?

JORDI MONREAL TORRELLA

En els més de 25 anys de professió (els darrers 14 com a autònom) he participat en una o vàries de les meves especialitats en projectes, tant d’obra nova com de rehabilitació, que totalitzen aproximadament uns 60.000 m2, en els sectors residencial, corporatiu, comercial i industrial.

Inscrit en el Registre d’Empreses RASIC nº 170027088 i en el REA nº 09000048669.
Recurs Preventiu en Riscos Laborals.

Al corrent en totes les obligacions fiscals, seguretat social, assegurança R.C., registres especials, etc.

La nostra intervenció sempre li aportarà seguretat en l'execució i un plus de tranquil·litat pel compliment rigorós de tots els aspectes legals.

Copyright © - Tots els drets reservats.

Design by W3layouts